Great Seal of the United States

Najava virtuelne aukcije

26 Oktobar, 2020 | Ambasada SAD Podgorica, Vijesti

Američka ambasada u Podgorici vas sa zadovoljstvom obavještava o novoj elektronskoj aukciji: https://online-auction.state.gov/en-US. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na elektronskoj aukciji američke ambasade i dajete…

Great Seal of the United States

Najava virtuelne aukcije

2 Juli, 2020 | Ambasada SAD Podgorica, Vijesti

Američka ambasada u Podgorici sa zadovoljstvom Vas obavještava o novoj elektronskoj aukciji: https://online-auction.state.gov/en-US . Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na elektronskoj aukciji američke ambasade i…