Great Seal of the United States

Elektronska aukcija

7 Septembar, 2022 | Ambasada, Vijesti

Ambasada SAD u Podgorici sa zadovoljstvom objavljuje elektronsku aukciju. Aukcija će se obaržati od 12. do 15. septembra 2022 godine na aukcijskoj stranici Ambasade https://online-auction.state.gov…

Ambasada podržala obuku o ratnim zločinima

17 Juni, 2022 | Događaji, Vijesti

U okviru podrške SAD-a za izgradnju kapaciteta krivičnog pravosuđa Crne Gore, program Ambasade za vladavinu prava je od 16. do 17. jula 2022. godine podržao Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u održavanju praktične obuke o ratnim zločinima u Baru. Obuka je okupila regionalne i međunarodne stručnjake kako bi sa sudijama i tužiocima iz Crne Gore podijelili  najbolja iskustva i prakse. Bivši američki ambasador za ratne zločine…