Otpravnik poslova Aliu govorio na otvaranju okruglog stola o prilikama za zapošljavanju osoba sa invaliditetom (2015/3/26)

27. mart 2015.

500disability-copyOtpravnik poslova B. Bix Aliu govorio je 27. marta na otvaranju okruglog stola na kome su predstavljeni rezultati projekta koji je finansijski podržala Ambasada SAD, a bavi se promovisanjem prava osoba sa invaliditetom na zapošljavanje. Projekat je finansiran putem Programa malih grantova Demokratske komisije Ambasade SAD, a sproveli su ga Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića u saradnji sa nevladinom organizacijom Zrak sunca iz Herceg Novog, Adria iz Bara i Srce iz Mojkovaca.

Projekat se bavio problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u četiri opštine u Crnoj Gori sa ciljem da se pomogne njihova integracija u društvo i smanji diskriminacija protiv ove grupe pružajući im mogućnost da unaprijede svoje obrazovanje i vještine. Ciljevi su postignuti sproveđenjem različitih radionica, seminara, umjetničkih kolonija i obuka, uključujući nedavni sajam umjetnina u Nikšiću.