Ambasada i Uprava policije predstavili novo sredstvo za obavljanje policijskog posla

Od 14. do 17. juna,  Ambasada je organizovala obuku za pripadnike Uprave policije koji će koristiti aero čamce u obavljanju policijskih poslova na Skadarskom jezeru. Pet policijskih eksperata iz Floride je sprovelo četvorodnevnu obuku o upotrebi i održavanju aero čamaca u policiji.

 

Obukom, koju je koordinirao Međunarodni program Ambasade SAD za policijsku obuku i podršku (ICITAP), kao i prethodnom donacijom dva aero čamca, predstavljeno je novo sredstvo za sprovođenje zakona u Crnoj Gori. ICITAP dobija podršku od Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL). INL finansira obuke i opremu u cilju izgradnje kapaciteta Uprave policije, Granične policije i ostalih službi Crne Gore u borbi protiv transancionalnog organizovanog kriminala.