Ambasada organizovala zajedničku obuku za GPS uređaje za Graničnu policiju Crne Gore i Albanije (2015/9/11)

11. septembar 2015.

Bivši pripadnik američke Granične patrole drži prezentaciju u okviru obuke
Bivši pripadnik američke Granične patrole drži prezentaciju u okviru obuke

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, preko svog programa za Kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS), organizovala je obuku za ručne GPS uređaje koje je donirao EXBS. Ukupno 27 službenika crnogorske i albanske granične policije učestvovalo je na obuci iz dva dijela održanoj od 7. do 8. i 9. do 10.  septembra. Ova obuka koju su izvodili bivša pripadnika američke Granične patrole, ekperta iz ove oblasti, bila je namijenjena prije svega službenicima Granične policije koji učestvuju u zajedničkim patrolama crnogorske i albanske granicne policije.  G-din. Zoran Lasica, Rukovodilac grupe za elektronski nadzor i instruktor pri Crnogorskoj Graničnoj policiji, bio je coordinator praktičnog dijela obuke.