Ambasada podržala obuku o borbi protiv terorizma za sudije i tužioce

Ambasada SAD, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT), organizovala je 20. maja 2022. godine specijalizovanu obuku na temu „Terorizam, borci u inostranstvu i učestvovanje u stranim oružanim formacijama“.

Ova godišnja obuka organizovana je za crnogorske sudije i tužioce kako bi proširili znanja o ovoj temi kroz prezentacije o crnogorskoj praksi, studijama slučajeva i američkom iskustvu. Braden Šrag, konsultant Biroa za međunarodne informativne programe Stejt dipartmenta, predstavio je američko iskustvo u borbi protiv terorizma.

Obuka je finansirana od strane Biroa Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).