Ambasada podržala obuku o ratnim zločinima

U okviru podrške SAD-a za izgradnju kapaciteta krivičnog pravosuđa Crne Gore, program Ambasade za vladavinu prava je od 16. do 17. jula 2022. godine podržao Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u održavanju praktične obuke o ratnim zločinima u Baru. Obuka je okupila regionalne i međunarodne stručnjake kako bi sa sudijama i tužiocima iz Crne Gore podijelili  najbolja iskustva i prakse. Bivši američki ambasador za ratne zločine Stiven Rap izlagao je o međunarodnim sudovima i američkim principima istrage ratnih zločina, uključujući prisilne nestanke, dok su predstavnici odjeljenja za ratne zločine Tužilaštva i Suda Bosne i Hercegovine podijelili svoja iskustva u istrazi i procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima. Obuku je finansirao Biro Stejt dipartmenta za međunarodne narkotike i poslove sprovođenja zakona (INL).