Ambasada podržala obuku u oblasti maloljetničkog pravosuđa

Ambasada SAD, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (COSDT), organizovala je specijalizovanu obuku o maloljetničkom pravosuđu za sudije i državne tužioce u Petrovcu, od 18. do 21. aprila 2022. godine.

Obuku su otvorile Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora COSDT-a, i En Bergren, službenica INL programa za Crnu Goru iz Vašingtona.

Cilj obuke je bio da informiše sudije i tužioce o međunarodnim standardima i iskustvima drugih zemalja u pogledu postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i da učesnicima pruži priliku da razgovaraju o pitanjima vezanim za maloljetničku delinkvenciju. Poseban fokus diskusije bio je na tehnikama saslušanja maloljetnika i praktičnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava u ovoj oblasti.

U ime Kancelarije državnog tužioca Okruga Montgomeri, Merilend, tužioci Karlota Vudvord i Debi Fajnštajn predstavile su američki sistem maloljetničkog pravosuđa i iskustva SAD sa tretmanom maloljetnika u krivičnim postupcima, fokusirajući se na saslušanje maloljetnih žrtava.