dsc_10981-_1_

Zamjenik šefa misije Ambasade SAD u Podgorici B. Bix Aliu govori na otvaranju okruglog stola na temu opismenjavanja na Brajevom pismu djece sa oštećenjem vida