Ambasada SAD organizovala obuku za pripravnike iz sudova i državnog tužilaštva

INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu

Tokom decembra 2018. godine, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, INL Program za vladavinu prava, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, organizovala je dvije obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu.

INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu

INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu

Ove trodnevne obuke obuhvatile su niz tema iz oblasti krivično-procesnog prava i crnogorskog Zakonika o krivičnom postupku – što predstavlja ključni dio pravosudnog ispita, koji je preduslov za rad u pravosuđu. Ove obuke su još jedan primjer podrške koju Vlada SAD pruža Crnoj Gori u procesu reforme vladavine prava.

INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu INL obuke za pripravnike u drustvu i državnom tužilaštvu