Ambasada SAD organizovala trening “Koruptivna krivična djela”

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu nedavno je organizovala obuku na temu “Koruptivna krivična djela” za crnogorske sudije i tužioce.

Niz lokalnih, regionalnih i međunarodnih predavača raspravljao je o različitim aspektima pozitivnog zakonodavstva usmjerenog na borbu protiv korupcije, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju, kroz predstavljanje studija slučaja. Učesnici obuke su dobili bolji uvid u efektivno zakonodavstvo, kao i u načine za unaprjeđenje saradnje sa agencijama za sprovođenje zakona. Iako korupcija predstavlja izazov koji je suviše velik da bi ga savladale pojedinačne institucije, zajednička akcija svih relevantnih strana predstavlja dobar korak u njenom iskorjenjivanju.