Ambasada SAD pomogla modernizaciju velike sudnice Osnovnog suda u Podgorici

Planirano je da se sudnica koristi za suđenja u predmetima u nadležnosti Osnovnog suda, ali i za suđenja u predmetima organizovanog kriminala, koji uključuju veliki broj učesnika – osuđenih, svjedoka, kao i predstavnika javnosti. Nova oprema u sudnici omogućava saslušanja putem video linka, uključujući i u predmetima sa zaštićenim svjedocima, kao i potpuno pridržavanje mjera fizičke distance, te na taj način podrzava veoma važan posao sudstva koji se nastavlja neometano i tokom pandemije. U sudnici se nalazi i prostor određen za medije koji žele da prate suđenja otvorena za javnost.

Ambasada SAD pomogla modernizaciju velike sudnice Osnovnog suda u Podgorici
Prije renoviranja
Ambasada SAD pomogla modernizaciju velike sudnice Osnovnog suda u Podgorici
Poslije renoviranja

 

 

 

 

 

 

 

“Ova veoma moderna sudnica opremljena po svim standardima pružiće podršku u radu odgovornog i transparentnog pravosuđa, i omogućiće izvršenje pravde na pravičan i nepristrasan nacin. Ovo ce pružiti sigurost građanima da će svi biti tretirani jednako pred zakonom,” rekla je ambasadorka Rajnke.

Američki program vladavine prava, koji podržava Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i vladavinu prava, pruža tehničku i ekspertsku pomoć crnogorskom pravosuđu, uključujući donacije opreme i tehnologije koja ima za cilj unaprjeđenje operativnih uslova rada pravosudnog sistema. Od početka pandemije virusa COVID-19, Program vladavine prava Ambasade Sjedinjenih Americkih Drzava je omogućio brojnim sudjama i tužiocima da rade na daljinu uz pomoć doniranih laptop računara.

Više informacija o programima američke Vlade u Crnoj Gori možete naći na internet stranici Ambasade: https://me.usembassy.gov/.