Ambasada SAD u Podgorici nastavlja da podržava pravne reforme u Crnoj Gori

Ambasadorka Uehara govori na otvaranju konferencije
Ambasadorka Uehara govori na otvaranju konferencije

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu, započela je danas dvodnevnu obuku o integrisanim istragama i novim trendovima u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

Tokom svog uvodnog izlaganja, ambasadorka Uehara je ‎naglasila važnost integrisanih istraga, u kojima su, osim tužilastva, uključeni i Uprava poreza, Uprava carina, nova Agencija za sprječavanje korupcije, kao i ostale relevantne institucije.

Učesnici – tužioci, policajci, i predstavnici različitih državnih agencija – saznaće više o integrisanim istragama, upotrebi interagencijskih operativnih grupa, ulozi osnovnih tužilaca u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i o tehnikama vođenja informativnog razgovora i saslušanja.

Predavači na obuci su eksperti iz Ambasade SAD u Podgorici, američkog Ministarstva za nacionalnu bezbjednost, ‎kao i lokalni predavači iz osnovnih državnih tužilastava i crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva.