Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pomaže Crnoj Gori u suzbijanju nasilja u porodici i pruža podršku inicijativama za žene u policiji i rodnu ravno

Međunarodni program za obuku i pomoć policiji (ICITAP) Ambasade SAD sprovodi aktivnosti u saradnji sa crnogorskom policijom na suzbijanju nasilja u porodici i podržava inicijative koje promovišu rodnu ravnopravnost.

 U.S. Embassy Podgorica Helping Montenegro to Counter Domestic Violence while Supporting Women in Policing and Gender Equality Initiatives

Kao primjer, ICITAP će podržati učešće policijskih službenica iz Milvokija, Viskonsin, na Svjetskoj konferenciji žena u sektoru bezbjednosti koja se održava u Budvi (od. 19. do 22. februara). Takođe, ICITAP će obezbijediti podršku kako bi policijske službenice iz Crne Gore učestvovale na Institutu za žensko liderstvo (od 24. februara do 1. marta)  u Kolorado Springsu, Kolorado, koji je tradicionalno usmjeren na osnaživanje žena u sektoru javne bezbjednosti.

U 2018. godini, ICITAP je organizovao konferenciju u cilju podrške službenicima koji su na prvoj liniji zaštite radi sprečavanja nasilja u porodici i reagovanja na prijave porodičnog nasilja u Crnoj Gori. Na osnovu ovog uspjeha, ICITAP će organizovati obuku o postupanju policije u slučajevima nasilja u porodici 2019. godine.

 U.S. Embassy Podgorica Helping Montenegro to Counter Domestic Violence while Supporting Women in Policing and Gender Equality Initiatives U.S. Embassy Podgorica Helping Montenegro to Counter Domestic Violence while Supporting Women in Policing and Gender Equality Initiatives

U Ambasadi SAD sa ponosom podržavamo ove inicijative i sarađujemo sa našim crnogorskim partnerima na jačanju vladavine prava. Naš tim će nastaviti da pruža ekspertsku podršku, obuke i opremu kako bismo podržali reformske aktivnosti policije Crne Gore u 2019. godini.