Ambasada Sjedinjenih Država i partneri završili obuku za službenike za odnose s javnošću iz Tužilastva i Uprave za sprječavanje korupcije

Pravni savjetnik Larson govori na otvaranju obuke
Pravni savjetnik Larson govori na otvaranju obuke

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, preko Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Centrom za obuku u sudstvu i tužilastvu (Centar) organizovala je osnovnu obuku za službenike za odnose s javnošću iz svih crnogorskih tužilaštava i Uprave za sprječavanje korupcije.

Učesnici su bili u prilici da od iskusnih crnogorskih stručnjaka nauče o osnovnim principima rada u oblasti odnosa s javnošću.  Takođe su bili u mogućnosti da stečene vještine primjenjuju u okviru intenzivnih i interaktivnih praktičnih vježbi, i da razgovaraju o aktuelnim pitanjima odnosa s medijima i javnošću koja se javljaju u njihovom svakodnevnom radu.

Ova obuka dio je serije aktivnosti koje INL organizuje u saradnji sa OEBS-om i Centrom, a koje imaju za cilj unaprjedjenje PR kapaciteta Tužilastva i Uprave za srpječavanje korupcije.  INL će nastaviti sa pružanjem podrške u ovoj oblasti i u toku sljedeće godine sa ciljem nastavka unaprjeđenja transparentnosti i imidža pomenutih institucija.  Naredna osnovna i napredna obuka planirane su za maj i jun mjesec ove godine.