Ambasada suspenduje procesuiranje svih neuseljeničkih viza od 10. februara 2021.

Usljed pogoršanja epidemiloške situacije u Crnoj Gori, a u cilju sprječavanja širenja COVID-19, Ambasada je suspendovala procesuiranje svih neuseljeničkih viza, počevši od 10. februara 2021. godine.  Ponovo ćemo početi sa procesuiranjem viza u što kraćem roku, ali u ovom trenutku nismo u mogućnosti da predvidimo precizan datum.  Molimo vas da pratite naše objave na internet stranici https://me.usembassy.gov/visas/.  Konzularno odjeljenje će nastaviti da pruža hitne intervencije državljanima SAD.
Napominjemo, počevši od 26. januara 2021. godine, svi putnici starosne dobi 2 godine i stariji su u obavezi da posjeduju ili negativni test na COVID-19 virus, koji nije stariji od 3 dana od putovanja ili pozitivni test uz prateću dokumentaciju od licencirane zdravstvene ustanove ili ovlaštenog medicinskog radnika koja ukazuje na oporavak putnika od COVID-19 u proteklih 90 dana.  Putnici takođe moraju da izjave pod prijetnjom zakonski definisanom kaznom da posjeduju negativni rezultat testa koji ih kvalifikuje ili da su se oporavili od COVID-19 i dobili medicinsku saglasnost da putuju.