Ambasadorka govorila o značaju podrške LGBTIQ+ omladini

Ambasadorka Rajnke je 28. juna 2022. godine govorila na panelu Kvir Montenegra o važnosti uključivanja LGBTIQ+ tema u obrazovni sistem u Crnoj Gori. Ambasada je ponosna što podržava projekat Kvir Montenegra koji uključuje izradu praktičnih smjernica za rad sa mladima i njihovo informisanje o LGBTIQ+ tematici, kao i osnivanje klubova Gej-Strejt saveza u srednjim školama u Podgorici, koji nastoje da se bore protiv homofobije i transfobije kroz kampanje podizanja svijesti.

Povodom mjeseca ponosa, Sjedinjene Države se obavezuju da će se pridružiti LGBTIQ+ osobama u borbi za puna i jednaka ljudska prava za sve.