Ambasadorka Rajnke posjetila Bar i uručila 104.000 dolara vrijedno specijalizovano vozilo opremljeno vatrogasnom/spasilačkom opremom

Ambasadorka Rajnke je posjetila Bar i sastala se sa predsjednikom opštine Dušanom Raičevićem kako bi najavila donaciju 104.000 dolara vrijednog specijalizovanog vozila opremljenog vatrogasnom/spasilačkom opremom koji će pomoći u brzom i efikasnom reagovanju u slučaju šumskih požara i požara na udaljenim seoskim područjima.

   

Ambasada sa zadovoljstvom sarađuje sa Službom civilne zaštite i spasavanja oko realizacije ove donacije i prethodnih akcija, uključujući donaciju sličnog vozila Podgorici 2020. godine.

   

Donacija ovog vozila predstavlja važan napredak ka unapređenju lokalizovanja i gašenja šumskih požara u početnoj fazi te za smanjenje rizika po ljude i imovinu.