Ambasadorka Rajnke učestvovala na konferenciji posvećenoj prevenciji osvetničke pornografije

Ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke otvorila je 28. novembra konferenciju „Sigurne i zaštićene kroz nove izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore“, kao dio projekta “Osviješćene.Bezbjedne.Zaštićene” koji sprovodi nevladina organizacija Prima. Cilj projekta, koji finansira Ambasada SAD u Podgorici u okviru Programa malih grantova Demokratske komisije 2021, jeste da podigne nivo svijesti o problemu osvetničke pornografije u Crnoj Gori, kriminalizuje to djelo, podstakne prevenciju i obezbijedi pomoć žrtvama.

     

U julu 2022, Ministarstvo pravde je, u velikoj mjeri zahvaljujući zalaganju organizacije Prima, predložilo amandmane Krivičnog zakonika Crne Gore i stavilo ih na javnu raspravu. Amandmani su sada u procesu verifikacije usklađenosti sa evropskom regulativom prije nego budu dostavljeni Skupštini Crne Gore na glasanje.

Konferencija „Sigurne i zaštićene kroz nove izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore” je finalni događaj projekta “Osviješćene.Bezbjedne.Zaštićene”, koji se završava 11. decembra 2022. Cilj projekta je bio da okupi predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, kao i civilnog sektora, da razgovaraju o ovom problemu, podignu nivo svijesti i naglase potrebu da se na njemu radi. Događaj je organizovan kao dio kampanje Ujedinjenih Nacija “Šesnaest dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.