Ambasadorka Rajnke učestvovala na Okruglom stolu Ekonomskog fakulteta UCG

 

Ambasadorka Rajnke učestvovala je na okruglom stolu koji je 3. juna 2022. godine organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, na temu izazova i mogućnosti sa kojima se Zapadni Balkan suočava u svijetlu globalne pandemije COVID-19 i brutalnog rata Rusije protiv Ukrajine.

 

         

U svom obraćanju, ambasadorka Rajnke je ponovila da vizija SAD za Zapadni Balkan ostaje region u miru sa samim sobom i svojim susjedima, i region koji je stabilan, prosperitetan i dobro integrisan u Evropu i evroatlantski okvir. Ona je istakla da snažne i potpuno inkluzivne regionalne inicijative koje su u skladu sa pravilima EU i zajedničkim vrijednostima – kao što su Inicijativa za otvoreni Balkan i Zajedničko regionalno tržište – mogu pomoći da se čitav region Zapadnog Balkana približi jedinstvenom tržištu EU i konačnom članstvu. Ona je dodala da je njihov fokus na slobodnom kretanju ljudi, kapitala, roba i usluga od suštinskog značaja za napore regiona da otključa održivi ekonomski rast, da se suprotstavi zlonamjernom uticaju i zaustavi odliv svojih građana koji traže bolje mogućnosti van regiona. Na kraju, da bi ove inicijative iskoristile postojeći trenutak i bile istinski transformativne, moraju biti transparentne, ujedinjene i pokazati konkretan uspjeh.