Ambasadorka Rajnke učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva

24. oktobra Ambasadorka Rajnke je učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva, koji je kulminacija saradnje između Američke ambasade i Fonda za aktivno građanstvo na projektu koji je za cilj imao jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, naročito na poljima: osnaživanje i društvena uključenost mladih, društveno preduzetništvo, osnaživanje nerazvijenih i marginalizovanih zajednica, prevencija nasilnog ekstremizma, zaštita životne sredine i održivi razvoj, ekonomsko i političko osnaživanje žena.

Ambasadorka Rajnke  učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva Ambasadorka Rajnke  učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva

Ambasadorka Rajnke  učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva

Ambasadorka je naglasila značaj organizacija civilnog društva u osiguravanju transparentnog i odgovornog rada vlade.

Ambasadorka Rajnke  učestvovala u Forumu organizacija civilnog društva