Ambasadorka Uehara otvorila konferenciju o zaštiti žrtava trgovine ljudima (2015/9/22)

22. septembar 2015.

Ambasadorka Uehara govori na otvaranju konferencije
Ambasadorka Uehara govori na otvaranju konferencije

Ambasadorka SAD-a Margaret Uehara, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama i predstavnik Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal Davor Raus otvorili su danas konferenciju o zaštiti žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku.

Ova četvorodnevna konferencija će se fokusirati na zakonodavni i institucionalni okvir u Crnoj Gori, kontrolne mehanizme, zaštitu žrtava, kao i na međunarodnu saradnju u ovoj oblasti. Učesnici su eksperti, sudije, tužioci, službenici policije i predstavnici nevladinog sektora. Stalni pravni savjetnik iz Ambasade SAD Erik Larson je govorio o novom Izvještaju Stejt Dipartmenta o trgovini ljudima, kao i o njegovom tužilačkom iskustvu u radu na ovakvim predmetima na Balkanu.

Konferenciju je finansirao američki Stejt Dipartment, preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, a organizovana je posredstvom Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Vlade Crne Gore.