Sa učenicima srednje škole “Tanasije Pejatovic” u Pljevljima

Sa učenicima srednje škole “Tanasije Pejatovic” u Pljevljima