500bar-mayor

Sa sastanka sa predsjednikom Opštine Bar