Ambasadorka Uehara promoviše važnost zaštite prava intelektualne (2015/12/1)

1. decembar 2015.

Ambasadorka Uehara u razgovoru sa predstavnikom Microsoft Crna Gora
Ambasadorka Uehara u razgovoru sa predstavnikom Microsoft Crna Gora

Ambasadorka Uehara govorila je na konferenciji posvećenoj zaštiti prava intelektualne svojine koju je 1. decembra organizovao Microsoft Crna Gora.  Tokom konferencije, ambasadorka je istakla da Sjedinjene Američke Države vode brigu o zaštiti intelektualne svojine ističući da IPR generiše $5.8 triliona godišnje za američku ekonomiju, što predstavlja  veći procenat DBP od bilo koje druge zemlje u svijetu.  IP-intezivne industrije stvaraju 38% DBP Sjedinjenih Američkih Država, 74% ukupnog američkog izvoza u iznosu od skoro $1 triliona i zapošljavaju preko 55 miliona Amerikanaca i stotine miliona ljudi širom svijeta.  Ona je istakla da zaštita prava intelektualne svojine predstavlja kritičan pokazatelj poštovanja vladavine prava i odlučujući faktor prilikom donošenja investicionih odluka.