Ambasadorka Uehara govorila na IX Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji (2015/12/10)

9. decembar 2015.

Ambasadorka Uehara sa ostalim učesnicima na otvaranju konferencije
Ambasadorka Uehara sa ostalim učesnicima na otvaranju konferencije

Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, 9. decembar, ambasadorka Uehara, zajedno sa ministrom pravde Crne Gore Zoranom Pažinom, šefom Evropske komisije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem, ambasadorkom Njemačke Elizabet Stajnaker, ambasadorom Velike Britanije Ijanom Vitingom i direktoricom NVO MANS Vanjom Ćalović, govorila je na otvaranju IX Nacionalne antikorucijske konferencije u organizaciji NVO MANS.

Konferencija je okupila predstavnike svih relevantnih državnih institucija i drugih organizacija koji se bave borbom protiv korupcije , uključujući sudije, tužioce, policijske službenike, predstavnike političkih partija, različitih ministarstava i vladinih institucija.

Na otvaranju konferencije, ambasadorka Uehara je rekla: “Kriminalci traže način da iskoriste slabosti sistema. Korupcija je jedan od osnovnih uzroka slabljenja pravosudnog sistema i njegove nedovoljne funkcionalnosti. Antikorucijski napori stoga treba da i dalje budu prioritet vaše zemlje u narednim godinama. To je neophodno za dalju integraciju Crne Gore u evroatlantske strukture, kao i za opšte dobro građana i njihove budućnosti.”