Autorski članak: Džudi Rajzing Rajnke, ambasadorka SAD

Kako se 2019. bliži kraju, trenutak je da se osvrnem na postignuća protekle godine koja su uticala na oblikovanje američko-crnogorskih odnosa. Počevši od nedavne saradnje u odbrani od zlonamjernih sajber napada, do zajedničkog rada i doprinosa kolektivnoj bezbjednosti NATO saveza, naša saradnja pomogla je širenju mira, sigurnosti i prosperiteta. Ove aktivnosti potvrdjuju dodatno da su Sjedinjene Države i Crna Gora istinski prijatelji, partneri i saveznici.

Tokom godine, imala sam izuzetnu priliku da upoznam vrijedne građane Crne Gore, iz svih sfera života, koji su svi posvećeni dobrobiti svojih lokalnih zajednica. Prilikom nedavne posjete Pljevljima, bilo mi je posebno drago da vidim tako dinamičnu i inkluzivnu zajednicu. Od obezbjeđivanja uslova da osobe sa invaliditetom budu uključene u svakodnevne aktivnosti zajednice, do organizovanja međunarodnog turnira u ženskom fudbalu u cilju promocije prijateljstva i međusobnog razumijevanja, vidjela sam ponosne, skromne i pristojne ljude koji daju sve od sebe da osiguraju bolju budućnost svoje djece. Kao mnogi građani Crne Gore – i mnogi Amerikanci – oni se suočavaju svakodnevno sa izazovima, ali se udružuju i zajedno rade na rješavanju teških situacija i poboljšanju svog života.

To putovanje me je podsjetilo da, iako je lako biti zaokupljen svakodnevnom visokom politikom u Podgorici ili Vašingtonu, obični građani tiho obavljaju svoj posao, pomažu komšijama, volontiraju dio svog vremena i grade svoje zajednice. Ma gdje da žive, svako od njih zaslužuje da živi dostojanstven život u kojem ima prostora da učine dobro društvu i osiguraju boljitak za svoju djecu. To je univerzalna želja.

Kao što sam impresionirana hrabrošću i dostojanstvom običnih crnogorskih građana u potrazi za svjetlijom budućnošću, zabrinuta sam, isto tako, zbog prepreka koje stoje na tom njihovom putu. Korupcija i slaba vladavina prava u svakom društvu predstavljaju prepreke koje mogu ugroziti dostizanje sigurne i prosperitetne budućnosti i sa žaljenjem vidim da su ti faktori prisutni u ovoj prelijepoj zemlji. Oni su usporili napredak Crne Gore prema evroatlantskim integracijama, uključujući članstvo u EU, i stvorili nejednakosti i barijere koje pogađaju obične građane.

Da budemo jasni, pojam „vladavina prava“ mnogo je više od riječi. Sami zakoni moraju ispuniti najviše standarde transparentnosti i pravičnosti, a građani – bilo da su bogati ili siromašni, moćni ili skromni – moraju biti jednako tretirani pred zakonom. Zaista, svaki pojedinac koji zauzima neku poziciju u hijerarhiji moći mora jasno i istinski prihvatiti da za nju ili njega važe u potpunosti isti zakoni kao za sve druge građane.

Dakle, da bi Crna Gora mogla da zahtijeva pravično mjesto na Zapadu, vladavina prava mora da postoji u praksi a ne samo na papiru. One koji krše zakon institucije treba da učine odgovornima. Pred zakonom svi moraju biti istinski jednaki. Vladini zvaničnici moraju da rade neumorno da poboljšaju život građana, birača, a ne da koriste pozicije moći za ostvarenje vlastitih interesa. Budući da demokratski procesi moraju biti snažni i otvoreni za sve, kako bi odražavali volju naroda, to takođe znači da svi propisno izabrani predstavnici naroda moraju u potpunosti učestvovati u postojećim strukturama i institucijama kako bi osigurali da parlamentarni izbori sljedeće godine budu što inkluzivniji. I mada su energične  debate o razlikama u mišljenju zdravi dio svakog demokratskog političkog diskursa, prostora za prijetnje i akte nasilja nikad ne bi smjelo da bude.

Vladavina prava ima još jedno značenje – da svaki građanin u ovoj zemlji može da prosperira na osnovu svog napornog rada i postignuća. Crna Gora će svoj potpuni potencijal ostvariti tek kada lične zasluge i stručnost budu određujući faktori za posao i napredovanje. Istinski profesionalci, a ne samo lojalni partijski članovi i oni sa porodičnim vezama, trebalo bi da budu u poziciji da na osnovu  svojih zasluga i vrijedosti dobiju posao i da vjeruju da mogu doći do čelnih pozicija u važnim institucijama i privatnim firmama. Isto se odnosi na kompanije koje bi trebalo da budu poslovno uspješne onda kada nude najbolje proizvode, cijene i usluge. Postupci javnih nabavki moraju biti otvoreni i transparentni, a kompanije moraju biti u poziciji da se ravnopravno takmiče i dobijaju poslove bez uticaja ličnih veza i sumnjivih dilova.

 

Sa takvom vizijom, Sjedinjene Države ponosno rade sa Crnom Gorom na poboljšanju vladavine prava. Nastavljamo da podržavamo napore za povećanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv korupcije i jačanje sposobnosti za borbu protiv organizovanog kriminala, u šta smo od 2010. uložili više od 17 miliona dolara. Doveli smo vodeće stručnjake u Crnu Goru da podijele znanja o  najnovijim sudskim i upravnim procedurama sa crnogorskim sudijama i tužiocima; opremili smo sudnice tehnologijom koja omogućava običnim građanima da budu informisani o pravnim postupcima; i obučavali smo službenike policije najnovijim tehnikama reagovanja na nasilje u porodici, trgovinu ljudima i druge teške oblike kriminala.

Takođe smo se trudili da budemo dobri prijatelji Crne Gore pomažući one kojima je pomoć najpotrebnija. Ponosna sam što je od 2009. godine vlada moje zemlje izdvojila više od 13 miliona dolara za finansiranje 51 projekta koji utiču na svakodnevni život građana Crne Gore, uključujući izgradnju ili obnovu škola, dječjih vrtića i domova zdravlja u cijeloj zemlji. Samo posljednjih mjeseci posjetila sam nekoliko  takvih nedavno završenih projekata rekonstrukcije – osnovnu školu na Bioču, jedinicu dječje intenzivne njege u Podgorici i dnevni centar u Bijelom Polju koji pruža specijalizovanu njegu za djecu i mlade sa invaliditetom. Ovo su predivni, pozitivni, moderni projekti i za mene je bilo posebno važno da neposredno vidim kako ova vrsta američke podrške doprinosi poboljšanju kvaliteta života crnogorskih građana.

Ponosna sam i na to što moja država finansira projekte koji jačaju civilno društvo, unapređuju kvalitet novinarstva i suprotstavljaju se stranim dezinformacijama. Kroz obrazovne razmjene, kulturne programe i naše američke uglove u Podgorici, na Cetinju i u Pljevljima produbljujemo odnose građana dvije zemlje. U radu  sa preduzetnicima podstičemo razvoj potpuno nove generacije kreativnih preduzetnika spremnih da preduzmu poslovni rizik. Konačno, gledajući naprijed, uzbuđena sam što ćemo početkom sljedeće godine dočekati našu prvu grupu volontera organizacije “Pis kor” (Peace Corps) koji će biti usredsredjeni na pomoganje u učenju engleskog jezika u cijeloj državi, dijeleći pri tom, kao Amerikanci, svoje lične priče sa ljudima u selima u kojima će živjeti.

Sjedinjene Države učiniće sve što mogu kako bi pomogle vama, građanima Crne Gore, da ostvarite vaše ciljeve i težnje, ali budućnost vaše zemlje zavisi od vas, crnogorskih građana. Društva u kojima svi imaju jednaku priliku su najuspješnija, najkohezivnija i najprosperitetnija. Vladavina prava, meritokratija, inkluzija – to su zapadne vrijednosti. Dok gledamo ka 2020. i narednim godinama, to su zajedničke vrijednosti na čijem ostvarenju i odbrani moramo svi neumorno raditi.