Ažurirana politika međunarodnog avionskog putničkog saobraćaja

Bijela kuća i CDC su 25. oktobra 2021. godine objavili detalje nove politike o vakcinaciji međunarodnih putnika za Sjedinjene Države koja će stupiti na snagu 8. novembra.  Od ovog datuma, strani državljani koji putuju u Sjedinjene Države, uz nekoliko izuzetaka, moraće da budu potpuno vakcinisani i da obavezno prilože dokaz o vakcinaciji prije nego se ukrcaju u avion za Sjedinjene Države.
Ovaj novi globalni sistem za putovanja zamijeniće postojeći pristup restrikcija po principu od zemlje do zemlje kako bi se uspostavio konzistentniji pristup na svjetskom nivou.
Putnici koji su potpuno vakcinisani moraće da prilože i dokumentaciju o negativnom testu na virus pred polazak, koji je urađen najviše tri dana pred ukrcavanje.
Više informacija možete pronaći na: : https://go.usa.gov/xeqyy.