Bazična obuka iz oblasti odnosa s javnošću za predstavnike državnih tužilaštava i sudova

Treća Bazična obuka iz oblasti odnosa s javnošću
Treća Bazična obuka iz oblasti odnosa s javnošću

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i OEBS Misijom u Crnoj Gori je organizovala treću po redu Bazičnu obuku iz oblasti odnosa s javnošću za predstavnike državnih tužilaštava i sudova, koja je održana u Budvi 24. i 25. oktobra.

Obuku su otvorili Erik Larson, stalni pravni savjetnik u Ambasadi i Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. U svom uvodnom izlaganju, stalni pravni savjetnik Larson je istakao značaj transparentnosti u radu tužilaštva i sudstva.

Tokom svog predavanja, Mark Weinberg, službenik za odnose s javnošću u Ambasadi, govorio je o važnosti uloge PR tima u izgradnji institucionalne kredibilnosti i upoznavanja javnosti sa novim institutima prava, kao i uključenosti PR tima u proces planiranja komuniciranja aktivnosti, kratkoročnih i dugoročnih komunikacionih strategija i u procese sprječavanja i rješavanja kriza.

G-din Larson i g-din Weinberg su istakli spremnost Ambasade SAD u Podgorici da podrži dalje reforme u oblasti vladavine prava.