500shippainting

Članovi Mornarice SAD kreče SŠ "Niko Rolović" u Baru