500borderpolice

V.D. zamjenika šefa misije Ambasade SAD Ajson sa učesnicima obuke