Kompjuteri za Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima (2015/4/29)

28. april 2015.

Stalni pravnik savjetnik pri Ambasadi SAD Erik Larson sa nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima Zoranom Ulamom
Stalni pravnik savjetnik pri Ambasadi SAD Erik Larson sa nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima Zoranom Ulamom

Ambasada SAD, preko svoje Kancelarije za podršku u oblasti vladavine prava, donirala je kompjutersku opremu Kancelariji nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. Ova donacija, kao i obuke za podizanja kapaciteta koje je prethodno organizovala Ambasada SAD, imaju za cilj da unaprijede kapacitete Vlade crne Gore u borbi protiv trgovine ljudima. Kancelariju za podršku u oblasti jačanja vladavine prava Ambasade SAD finansira Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona.