Zamjenik šefa misije Aliu otvara konferenciju o sporazumu o priznanju krivice (2015/5/27)

27. maj 2015.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, u saradnji s Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, organizovaće dvodnevnu konferenciju o širokoj primjeni sporazuma o priznanju krivice 28. i 29. maja u Budvi.  Zamjenik šefa američke misije u Crnoj Gori B. Biks Aliu (B. Bix Aliu), predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i osnovni državni tužilac u Kotoru Danka Živković govoriće na otvaranju konferencije 28. maja.

Cilj konferencije je da podstakne korišćenje sporazuma o priznanju krivice kao alternativnog načina rješavanja predmeta.  Fokus će biti na planiranim izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koje značajno proširuju upotrebu sporazuma o priznanju krivice.  Sudije, tužioci i advokati biće u prilici da raspravljaju o prednostima sporazuma i izlože probleme u njegovoj primjeni, kao i da čuju stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država i regiona.  Učesnici će takođe biti angažovani u simulacijama pregovaranja o krivici u cilju boljeg razumijevanja korišćenja ovog instituta u praksi.

Konferencija u hotelu “Iberostar Bellevue” u Bečićima, Budva počeće u četvrtak 28. maja u 9:30 časova.  Predstavnici medija su pozvani da prisustvuju otvaranju skupa (treba da dođu 15 minuta prije početka događaja).