Delegacija crnogorske policije boravila u studijskoj posjeti Majamiju

U januaru ove godine, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici je podržala studijsku posjetu Majamiju za delegaciju koju su činili predstavnici crnogorske policije i tužilaštva, kao i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Training Deployment to Miami for a group of Montenegrin police officers

Predmet posjete bila je studija najboljih praksi u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i jačanja pomorske bezbjednosti. Delegacija se srela sa pripadnicima Ministarstva domovinske bezbjednosti SAD – Područna jedinica Majami i tom prilikom su im prezentovane prakse u pogledu istraga trgovine ljudima. Predstavnici Obalske straže SAD su takođe održali sastanak sa učesnicima studijske posjete sa kojima su razgovarali o načinu na koji se Sjedinjene Američke Države bore protiv trgovine ljudima koja se odvija preko pomorskih granica. Pored toga, grupa je posjetila Plemensku policiju Mikasaki u cilju diskusije o operacijama za suzbijanje krijumčarenja i praktične demonstracije močvarnih čamaca koji se koriste za policijsku djelatnost. Grupa se takođe srela sa agentima FBI, pripadnicima Službe diplomatske bezbjednosti i predstavnicima Pasoške agencije koji se bave istragama prevara u vezi sa dokumentima.

Training Deployment to Miami for a group of Montenegrin police officers 1

Ova uspješno realizovana studijska posjeta je nastavak podrške koju Ambasada pruža reformi vladavine prava u Crnoj Gori, a posebno aktivnostima na sprečavanju trgovine ljudima.

Training Deployment to Miami for a group of Montenegrin police officers 3