cgo500-copy

Otpravnik poslova Aliu sa učesnicima škole nakon dodjele diploma