Donacija Graničnoj policiji na aerodromu Podgorica

Tri muskarca pored kompjutera i opremeAtaše za bezbjednost Keith Easter je 14 marta uručio 9 hiljada dolara vrijednu donaciju crnogorskoj Graničnoj policiji na Aerodromu Podgorica u ime ambasade SAD u Podgorici i Programa za kontrolu izvoza i bezbjednosti granice (EXBS). Donirana oprema sastoji se od mikroskopa za ispitivanje dokumenata i laserskog kolor štampača.