Obrazovanje i kultura

Ambasada Sjedinjenih Država podržava različite programe sa ciljem održavanja dobrih veza sa Crnom Gorom.