Grantovi i finansijska podrška

Odjeljenje za medije i kulturu američke ambasade u Podgorici upravlja različitim programima za davanje grantova sa ciljem unaprjeđivanja politika i ciljeva Vlade SAD.

Posebni programi finansijske podrške se razlikuju, ali su u prošlosti uključivali Program malih grantova demokratske komisije, Program Odjeljenja za medije i kulturu, kao i Ambasadorov fond za očuvanje kulturne baštine. Druga odjeljenja ambasade takođe upravljaju programima grantova, kao što je Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa.

U proteklom periodu tražili smo prijedloge projekata iz sljedećih oblasti:

–          Vladavina prava

–          Proces euroatlantskih integracija

–          Borba protiv korupcije

–          Ljudska prava (uključujući prava marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom, LGBTI zajednice, manjina itd.)

–          Rad sa mladima i osnaživanje mladih

–          Promocija učenja engleskog jezika i mogućnosti obrazovanja

–          Programi rada sa alumnistima programa razmjene koje podržava Stejt dipartment

–          Građansko obrazovanje, tolerancija, uključivanje građana

–          Istraživačko novinarstvo

–          Zaštita životne sredine (energetska efikasnost, klimatske promjene, upravljanje otpadom)

–          Osnaživanje žena

–          Očuvanje kulturne baštine i promocija umjetnosti

Pratite našu internet stranicu i kanale na društvenim mrežama za buduće najave i dodatne informacije.

Američke organizacije koje traže mogućnost finansiranja njihovih projekata u Crnoj Gori, mogu posjetiti www.grants.gov , gdje se nalazi detaljan pregled poziva za dostavljanje prijedloga projekata.