EducationUSA savjetodavna mreža organizuje virtuelni sajam američkih univerziteta za Jugoistočnu Evropu

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Savjetodavnim centrom EducationUSA mreže koji se nalazi u Američkom uglu u Podgorici,  planirala je da organizuje godišnji sajam američkih univerziteta u Podgorici u aprilu ove godine. S obzirom da je zbog COVID-19 pandemije taj sajam morao biti otkazan, EducationUSA mreža je umjesto toga odlučila da organizuje prvi virtuelni sajam američkih univerziteta za Jugoistoičnu Evropu 4 i 10. juna.

Sajam je prilika za srednjoškolce i studente da dobiju više informacija o prilikama za visoko obrazovanje u Sjedinjenim Državama. Predstvanici 23 američka univerziteta i koledža predstaviće online svoje programe i proces prijave, kao i odgovarati na pitanja zainteresovanih učenika, studenata i njihovih roditelja. Pored toga, savjetnici EducationUSA mreže podijeće informacije o uslugama koje redovno nude zainteresovanima za studiranje u Sjedinjenim Državama.

Sajam će biti otvoren za zainteresovane učenike i studente iz Crne Gore, kao i Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kipra, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije.

Za više informacija pojetite: bit.ly/seevirtualfair, a registrujte se na: bit.ly/seefairsignup!