Tenderi i aukcije

Tenderi

Ambasada SAD u Podgorici povremeno objavljuje tendere za nabavku dobara ili pružanje usluga. Aktuelni tenderi će biti objavljivani ispod. Svaki poziv za davanje ponuda biće zaseban i specifičan i uključivati listu instrukcija i kriterijuma koje treba ispuniti.

Aukcije

Ambasada SAD u Podgorici povremeno objavljuje aukcije na kojima najboljim ponuđačima prodaje korišćene automobile, kućni i kancelarijski namještaj, aparate i kompjutersku opremu. Pozivi na aukcije biće objavljeni ispod. Svaki poziv na aukciju biće zaseban i specifičan i uključivati listu instrukcija i kriterijuma koje treba ispuniti.

Trenutno nema objavljenih aukcija.