Pukovnik Majkl S. Tarkvinto

Pukovnik Majkl S. Tarkvinto (Michael S. Tarquinto) preuzeo je dužnost višeg vojnog zvaničnika i vojnog atašea u Crnoj Gori u julu 2016. godine. Nakon stupanja na dužnost, pukovnik Tarkvinto služio je na različitim komandnim pozicijama u jedinicama avijacije u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon imenovanja na poziciju oficira za spoljne poslove (FAO), pukovnik Tarkvinto je pohađao kurseve srpskog i hrvatskog jezika nakon kojih je magistrirao na Univerzitetu u Kaliforniji. Tokom svoje spoljnopolitičke karijere, pukovnik Tarkvinto je radio u više ambasada na Balkanu i u generalštabu u Vašingtonu, i u tom periodu je raspoređen u Avganistan kao član Međunarodnih bezbjedonosnih snaga. Pukovnik Tarkvinto je završio osnovne i napredne  kurseve za pilote, školu za vojne atašee, i kurs menadžmenta bezbjednosti na Institutu za odbranu.  Nagrađivan je medaljama i ordenjem shodno njegovom činu, zadacima, i godinama vojnog staža.