Potpukovnik Alan Griskevič

Lieutenant Colonel Allan Gryskewicz

Potpukovnik Alan Griskevič je rođen u Merilendu, a kao tinejdžer se preselio u Pensilvaniju. Godine 2001. pridružio se Nacionalnoj gardi Vajominga kao vojnik po ugovoru na poziciji specijaliste za topovsku paljbu, nakon čega je 2005.god. primljen u redovni sastav Kopnenih snaga preko Korpusa za obuku rezervnih oficira pri Univerzitetu Vajoming.

Alan 2005.god. na Univerzitetu Vajoming stiče diplomu bačelora iz oblasti antropologije, dok master diplomu iz oblasti međunarodne javne politike stiče 2016.god. na Univerzitetu Džon Hopkins, Škola naprednih međunarodnih studija.  Njegovo vojno obrazovanje uključuje: Osnovni oficirski kurs za artiljeriju, Škola marinaca za ekspediciono ratovanje, Komandno-štabni oficirski kurs, Osnovni vazdušno-desantni kurs, Napredni vazdušno-desantni kurs, Kurs zimskog ratovanja i osnovni program učenja srpsko-hrvatskog jezika pri Vojnom institutu za učenje jezika – Centar za strane jezike. Alan je 2015.god. takođe pohađao Komandno-štabni kurs pri Vojnoj akademiji Srbije.

Ppk. Griskevič je službovao na brojnim rukovodstvenim i štabnim pozicijama od nivoa voda do nivoa borbene komande. Posljednja pozicija na kojoj je radio bila je na mjestu izvršnog oficira zamjenika direktora Direktorata za planiranje, politiku, strategiju, partnerstvo i sposobnosti pri Evropskoj komandi vojske SAD-a u Štutgartu, Njemačka. Prije pozicije izvršnog oficira, Alan je takođe radio pri Evropskoj komandi vojske SAD kao desk oficir za Izrael i Kipar. Poslovi koje je obavljao ranije su referent za artiljerijsku podršku, komandant artiljerijske jedinice, vođa artiljerijskog voda, referent za artiljerijsku podršku pješadijskog bataljona.

Ppk. Griskevič je dobitnik brojnih nagrada i odlikovanja za zasluge i hrabrost.

Alanovi hobiji uključuju fotografiju i trčanje maratona. Oženjen je Hanom Devit iz Releija, Sjeverna Karolina, i sa njom ima dva sina, Zakarija i Aleksandra.