Odjeljenje za medije i kulturu

Odjeljenje za medije i kulturu zaduženo je za diplomatske aktivnosti Ambasade SAD u oblasti odnosa sa medijima, kulture i obrazovnih programa. Odjeljenje je odgovorno za objavljivanje i razmjenu  informacija, upravlja programima obrazovne razmjene i programima iz oblasti kulture za potrebe Vlade Sjedinjenih Država i pruža savjete i podršku u oblasti odnosa sa javnošću američkom ambasadoru i drugim zvaničnicima Ambasade. Odjeljenje je zaduženo i za nadzor Američkih uglova u Podgorici, Pljevljima i na Cetinju.

Odjeljenje za medije i kulturu možete kontaktirati na:

*za pitanja u vezi sa grantovima: PodgoricaGrants@state.gov  
*za pitanja u vezi sa razmjenom: PodgoricaExchanges@state.gov