Program za Kontrolu izvoza i bezbjednosti granice (EXBS)

Group of police officers and other men and women posing for a family photo next to a navy ship

 

Program za Kontrolu izvoza i bezbjednosti granice (EXBS) bavi se prevencijom širenja oružja za masovno uništenje (WMD) i destablizujuće akumulacije i neodgovrnih transfera konvencionalnog naoružanja pomažuči izgradnju efektnih nacionalnih sistema kontrole strateške trgovine u zemljama koje posjeduju, proizvode ili isporučuju strateške robe, kao i u zemljama kroz koje postoji velika vjerovatnoća da će takve robe tranzitirati.

EXBS Program je osmišljen da pomogne zemljama u razvijanju i poboljšanju sistema kontrole strateške trgovine i granične kontrole. Razvijajući i poboljšavajući ove sisteme, osiguravamo usklađenost sa međunarodnim standardima regulisanja trgovine robom na kontorlnim listama multilateranih trgovinskih režima, kako bi spriječili da ovakva roba dođe u ruke nekoga za koga postoji bojazan da je može nesavjesno koristiti, kao i da bi otkrili i spriječili nelegalne trasfere preko granica. Gradeći kapacitet pojedinih zemalja u ovoj ključnoj oblasti, EXBS Program potpomaže napoorima SAD u uspostavljanju globalne arhitekture za otkrivanje WMD i pomaže ključnim partnerima da ispune svoje obaveze prema važnim međunarodnih i inicijativama SAD-a, uključujući Rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN 1540, “Proliferation Security Initiative”, Nacionalna strategija bezbjednosti  kao i poštovanje smjernica multilateralnih režima kontrole izvoza.

EXBS Program radi sa partnerskim vladama na identifikaciji regulatornih nedostataka i na razvoju resursa. EXBS Program pruža različite vidove tehničke pomoći,  počev od razmjena na najvišim nivoima do radionica za obuku i nabavke opreme za otkrivanje kao i specijalizovanih obuka za organe koji se bave zaštitom granica. EXBS Program pruža podršku u pet osnovnih oblasti:

  • Zakoni i regulativa
  • Izdavanje dozvola
  • Sprovođenje zakona
  • Saradnja između države i privrede
  • Među-institucionalna i mežunarodna saradnja i koordinacija

EXBS Program koristi ekspertizu i saradnju sa velikim brojem državnih institucija iz SAD, privatnim sektorom, kao i međunarodnim i NVO-ima iz SAD kako bi pružio obuku iz oblasti prava, izzdavanja licenci i sprovođenja zakona, uz neophodne informacione sisteme i opremu, kako bi omogućio zainterresovanim državama pristup relevantnim sposobnostima. Više informaicja o našim partnerskim organizacijama možete naći na ovom linku među-agencijska saradnja .

EXBS u Crnoj Gori pruža praktičnu podršku u skladu sa potrebama zemlje u saradnji sa parterskim institucijama zemlje domaćina, i radi u oblastima zaštite granice i sprovođenja zakona, izvoznih i uvoznih dozvola, carinskih poslova i ostalim povezanim polima.

EXBS je zaključno sa 2016. godinom opredijelio oko pet miliona doalra pomoći u obukama i opremi, kako bi podržao jačanje granične bezbjednosti Crne Gore, kontrolu izvoza i ne-širenje oružja za masovno uništenje.

Za više informacija o EXBS-u molimo posjetite http://www.state.gov/strategictrade/.