Programi za vladavinu prava – Nedavno zatvoreni projekti

Rule of Law Grants Program

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici podržava projekte i inicijative koji pomažu građanima Crne Gore da se uključe u reformu pravosuđa kroz grantove koje dodjeljuje u iznosu do 50,000$. Mnogi grantovi su, pak, u manjem iznosu. Glavni cilj programa je da pruži pomoć naporima u toku tranzicije ka djelotvornijem i transparentnijem sistemu pravosuđa kroz uključivanje građana u procese putem aktivnosti monitoringa, zastupanja, kreiranja politika, istraživanja i obrazovanja javnosti. Grantovi se dodjeljuju lokalnim nevladinim organizacijama, medijima ili drugim organizacijama koje imaju dokazanu posvećenost u aktivnostima iz oblasti krivičnog prava, kao i snažne organizacione kapacitete. Prijedlozi su vrjednovani u odnosu na kapacitet aplikanta da iznese projekat, sa jasno formulisanim ciljevima, čije će benefite osjetiti ciljne grupe, odnosno javnosti, i koje će imati pozitivan uticaj na reformu oblasti krivičnog prava.

Court Wooden Hammer

Akcija za ljudska prava

Zastupanje sprječavanja nekažnjivosti ratnih zločina i monitoring procesa reparacije u Crnoj Gori ($23,000)

Students sitting at a conference

NVO Safra – Studentski radio KRŠ

Ostvarite se bez varanja ($10,500) (PDF 6,95MB)

Civic Alliance Info Graphic

NVO Građanska alijansa

Jačanje kapaciteta institucija iz krivično-pravne oblasti za bolje komuniciranje sa građanima ($35,000) (PDF 4,10MB)

First Page of the Study

NVO Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)

Liječenje crnogorskog zdravstvenog sistema ($34,665) (PDF 1,71 MB)

People sitting around a table during a conference

NVO Centar za demokratiju (CEDEM)

Civilno društvo za djelotvorno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću ($23,000)

Investigative Journalism TV Show on drug smugg

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Zajedno protiv korupcije ($39,160)

Group of young men and women posing with the Ambassador Uyehara

NVO Novi horizont

Lokalno partnerstvo protiv zlostavljanja i maloljetničke delikvencije ($35,000)