500natoyouth

Zamjenik šefa misije B. Bix Aliu sa učesnicima projekta