dsc08088

B. Biks Aliju sa marincima i predstavnicima bolnice