Inauguraciona konferencija Udruženja žena sudija Crne Gore

Ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke je u srijedu 13. septembra 2023. godine otvorila inauguracionu konferenciju Udruženja žena sudija Crne Gore (UŽSCG), koju je organizovala Ambasada, preko Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona (INL), u saradnji sa predsjednicom UŽSCG-a sutkinjom Apelacionog suda Mirjanom Popović. Događaju su prisustvovale sudije, tužioci, vladini zvaničnici i parlamentarci, predstavnici civilnog društva, pravnih strukovnih udruženja i članovi međunarodne zajednice.

Ciljevi novoosnovanog UŽSCG-a su promovisanje fundamentalnog značaja rodne ravnopravnosti; obezbjeđivanje jednakog pristupa pravdi za sve; promovisanje saradnje između sutkinja u cilju boljeg razumijevanja uloge žena u pravosuđu; podsticanje vođstva u pravosuđu; poboljšanje efikasnosti rada pravosuđa; poštovanje zakona koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i zabranu diskriminacije; omogućavanje profesionalnog razvoja zaposlenih u pravosuđu; i jačanje povjerenja javnosti u pravosuđe. Na kraju konferencije, direktorka INL-a u Crnoj Gori Džesika Karl uručila je sutkinji Popović grant vrijednosti 24.900 dolara kao jednokratnu finansijsku podršku UŽSCG-u.

Od 2014. godine, INL je podržao skoro 300 sutkinja iz preko 40 zemalja da prisustvuju godišnjim konferencijama Nacionalne asocijacije sutkinja SAD i dvogodišnjim konferencijama Međunarodnog udruženja sutkinja. Do danas su ove sutkinje osnovale nacionalna udruženja u Kirgistanu, Srbiji, Peruu, Maroku a udruženja na Jamajci, u Mongoliji, Nigeriji, Tanzaniji i Šri Lanki su obnovljena kao direktan rezultat ove podrške. Crna Gora je najnovija zemlja koja je osnovala nacionalno udruženje kao direktan rezultat učešća sutkinje Popović na konferenciji Nacionalne asocijacije sutkinja SAD, održanoj u Detroitu, Mičigen u oktobru 2022. godine. INL Montenegro će ove godine podržati učešće sutkinje Osnovnog suda u Nikšiću Vanje Vujović na konferenciji Nacionalne asocijacije sutkinja SAD za 2023. godinu, koja će se održati u Indijanapolisu, Indijana.