Informacija o zatvaranju Vlade SAD

U ovom momentu i koliko je to moguće, nastavljamo pružanje usluga u vezi sa vizama i pasošima i u periodu dok je Vlada SAD zatvorena zbog toga što budžet još nije usvojen. Informacije na internet stranici nećemo objavljivati do potpunog vraćanja u rad, osim kada su u pitanju hitne informacije o sigurnosti i bezbjednosti.