INL s partnerima sproveo još jednu uspješnu obuku za mlade pravnike (2015/9/12)

12. septembar 2015.

Sa obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku
Sa obuke o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku

Odjeljenje Biroa Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), pri Ambasadi SAD u Podgorici, uspješno je organizovalo četvrtu obuku o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku. U partnerstvu sa Konrad Adenauer Fondacijom, INL je pružio podršku Centru za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u sprovođenju ovog projekta za mlade pravnike, savjetnike i pripravnike koji rade u sudstvu i tužilaštvu i studente sa pravnog fakulteta.

Učesnici su bili u prilici da čuju predavanje stalnog pravnog savjetnika Ambasade SAD Erika Larsona na temu: „Praktični primjeri primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima – tajne operacije i pritvor“. Ostali govornici na ovom događaju bili su predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, ministar pravde Zoran Pažin, kao i druge sudije i tužioci iz Vrhovnog suda, Specijalnog državnog tužilaštva i Osnovnog suda u Podgorici.