Konferencija „Međunarodna pravna pomoć i savremene istražne metode“

10. septembra 2018. godine Ambasada Sjedinjenih Država je organizovala konferenciju na temu međunarodne pravne pomoći i savremenih istražnih metoda. Fokus konferencije je na potrebi zemalja da se udruže u borbi protiv organizovanog kriminala, koji ne poznaje ograničenja niti granice.

Conference on International Legal Assistance and Modern Investigative Trends

Stalni pravni savjetnik Erik Larson predstavio je podršku koju SAD pruža Crnoj Gori u naporima usmjerenim na reformu vladavine prava. Direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde, Nikola Šaranović je govorio o svom viđenju važnosti međunarodne pravne saradnje.

Conference on International Legal Assistance and Modern Investigative Trends